Midtens Rike

Jeg får ofte spørsmål fra kjære, kjente og ukjente hva det er ved Kina som jeg finner så fascinerende. Dette er et spørsmål som det ikke er så lett å svare på, og det fordi Kina er så mangt. Nettopp dette er kanskje et av de mest interessante aspektene ved Midtens Rike.

huangshan-13 kunming-3

For det første er Kina et enormt land, og det huser enormt mange mennesker. Det skal faktisk omlag hele tretti landeområder på størrelse med Norge for å fylle Kinas areal, og per nordmann finnes det så mange som 268 kinesere. I et så stort og vidstrakt land som rommer det kalde og varme, tørre og våte, hele syv tidssoner,  enorme fjellkjeder, store høgplatåer, frodige sletter, glohet ørken, livgivende elver, og en lang kyststripe er det selvsagt at det ikke finnes et levesett eller en kultur som favner. Det er derfor naturlig at det finnes ulike etniske folkegrupper spredt utover hele Kina med sitt levesett, kultur, språk (både muntlig og skriftlig), tradisjoner, festivaler, klesdrakter, mat, musikk, tankegang og hva enn dette enorme kulturbegrepet måtte inneholde.Toalt finnes det hele 56 etniske folkegrupper som er offisielt anerkjent av kinesiske myndigheter, og disse gruppene er med på å prege og fargelegge hele Kina. Situasjonen er derfor helt ulik den i Norge der det stort sett er minimale forskjeller mellom folk i øst, vest, nord og sør. Fra tibetansk buddhistiske samfunn i Himalaya, nomadeliv på slettene i det Indre Mongolia til en hverdag i Shanghai som ligner det vestlige levesettet. Variasjonen er enorm, og derfor også  veldig interessant.

xijiang-5 xijiang-4
xijiang-2

Innenfor landets grenser finner vi dessuten en av verdens eldste sivilisasjoner med en kontinutiet i historie og utvikling. Historien har vært begivenhetsrik, og kan helt enkelt oppsummeres av ulike dynastiers fremvekst og fall. Dynastienes tid er kanskje over, men Kina er nå inne i en periode med enorme forandringer. En gang en lutfattig og lukket kommunisstat, nå et land som i høy grad er åpnet for omverdenen og passasjer på et økonomisk godstog som ikke lar seg stoppe. Kinas hamskifte foregår i dette øyeblikket, og forandringene landet gjennomgår er av en dimensjon verden sjelden har sett maken til. Hele landet tar likevel ikke del i den rivende utviklingen, og kontrastene er store. Fra det rike og velutiklede Shanghai som tiltrekker seg forretningsreisende fra hele verden og et enormt antall skyskrapere raver høyt i sky, til den vesle landsbygda der folk lever enkle liv og dyrker hver minste åkerlapp som er å oppdrive for å livnære seg. Forskjellen mellom fattig og rik er stor, og kinesiske myndigheter har uten tvil en stor oppgave fremfor seg med å bygge over denne kløften.

xijiang-11 shanghai-4

Kina er ganske enkelt et land av kontraster, og er som en komplisert mosaikk satt sammen av fliser i ulike størrelser og farger. Landet i sin helhet er så vanskelig å fatte, og det er kanskje alle disse mysteriene og skjulte skattene som er så ufattelig tiltrekkende. Det er ikke alltid så godt å si hvorfor man er forelska.